Logopedo paslaugos

Laimingas ne tas, kuris nepatiria sunkumų, o tas, kuris sugeba juos įveikti …

Teikiamos paslaugos:

1. Kalbos įvertinimas.
Individualus vaiko kalbos įvertinimas trunka nuo 30 min. iki 1,30 val. Jo metu įvertinama žodyno apimtis, gramatinė kalbos sandara, artikuliacinio aparato, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumai. Suteikiama išsami informacija bei rekomendacijos tėvams apie vaiko kalbos ugdymą.

2. Individualios logopedinės pamokėlės :
Kalbos laviniko pamokos;
Garsų tarimo mokymas;
Rašymo ir skaitymo sutrikimų šalinimas.

Specialistė

Logopedė Audronė – dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, garsų tarimo, kalbos, komunikacijos sunkumų, skaitymo ir rašymo sutrikimų. Domisi ikimokyklinio amžiaus vaikų ir moksleivių kognityvinių procesų: atminties, dėmesio, suvokimo bei kalbos lavinimu ankstyvame amžiuje. Teikia pagalbą vaikams nuo 1,6 m. Didelė praktinio darbo patirtis, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir domėjimasis profesijos naujovėmis, leidžia logopedei pasiekti puikių rezultatų ir suteikti šeimos nariams naudingus informacijos apie vaiko ugdymą. Parengė daugelį naudojamų didaktinių priemonių. Aktyviai dalyvauja Pedagogų kvalifikacijos kėlimo centro organizuojamuose seminaruose.

Specializacija: Logopedinė pagalba vaikams ir pradinių klasių mokiniams turintiems įvairių garsų tarimo, foneminės klausos, rašymo, skaitymo, sklandaus kalbėjimo sutrikimų.

Pamokėlės vedamos lietuvių ir rusų kalbomis.